Årsmøte 2021

Årsmøtet blir tirsdag 6 april kl 1900.

Vi legger opp til gjennomføring digitalt på Teams.
Dersom fremtidige lettelser i smittevern-restriksjoner gjør at vi kan gjennomføre fysisk, vil vi vurdere det.
mvh
Styret