Instruks for arrangement (kamp) i Mandalshallen

Når MHI Håndball arrangerer kamp (på stor bane) i Mandalshallen kreves det at minimum 3 foresatte hjelper med avviklingen. De 3 personene skal ta ansvar for følgende:

Peson 1: Fair Play vakt

Person 2: Sekretæriat (resultatregistrering på nettbrett)

Person 3: Sekretæriat (måltavle i hall)

Detaljer for oppgaver finnes her:  Beskrivelse for arrangement i Mandalshallen