Lovnorm for MHI Håndball

MHI Håndball er organisert under Norges idrettsforbund og olymiske komitee (NIF), of vil til enhver tid følge deres regelverk/lovnorm. Regelverket/lovnromen for MHI Håndball omhandler blant annet medlemskap, stemmerett, krav for styre, krav for årsmøte m.m.

Her kan du finne det fullstendige lovverket for MHI Håndball.

lovnorm MHI Håndball 2020