Retningslinjer seksuelle overgrep

MHI håndball har retningslinjer for hvordan man håndterer eventuelle overgrep. MHI Håndball følger anbefalingene som er definert av Norges Idrettsforbund. På følgende link finnes retningslinjene som er vedtatt i klubben.

Flytskjema seksuelle overgrep