Styret MHI håndball, 2020/21

Leder: Sverre Opsahl Johnsen
Tlf: 926 66 835 E-post: leder@mhihandball.no

Sekretær: Nina Hansen
Tlf:            E-post: nin.nic@hotmail.com

Nestleder/Sportslig utvalg: Beate Braadland
E-post: bea.braa@hotmail.com

Kasserer: Tom Berentsen
Tlf:           E-post: okonomi@mhihandball.no

Styremedlem: Elin Fossestøl
Tlf: 482 31 189 E-post: efossestol@gmail.com

Styremedlem: Inger Helene Åvik
Tlf:                      E-post: ingerhelene_aavik@hotmail.com

Markedsansvarlig: Frode Hodne
Tlf: 906 46 880 E-post: fhodne@online.no

Varamedlem/marked: Geir Vatne
Tlf:                      E-post: geirvatne@gmail.com