Styret MHI håndball, 2019/20

Leder: Kristian Waage
Tlf: 924 80 881 E-post: leder@mhihandball.no

Sekretær: Margrethe Holte
Tlf: 992 77 139 E-post: margrethe.holte@frelsesarmeen.no

Nestleder/Sportslig utvalg: Beate Braadland
Tlf: 476 29 926 E-post: bea.braa@hotmail.com

Kasserer: Mari Skagestad
Tlf: 911 50 118  E-post: mari@trioas.net

Styremedlem: Lene Aukland Heiberg
Tlf: 901 75 116 E-post: leau1@vaf.no

Styremedlem: Trine Bessesen
Tlf: 481 47 885 E-post: kross-be@online.no

Markedsansvarlig: Frode Hodne
Tlf: 906 46 880 E-post: fhodne@online.no

Varamedlem/marked: Eirki Leirgulen
Tlf: 966 27 770 E-post: eirik@webcode.no