Styret MHI håndball, 2021/22

Leder: Sverre Opsal Johnsen
Tlf: 926 66 835  E-post: leder@mhihandball.no

Nestleder/Økonomi: Tom Berentsen
Tlf: 909 92 455  E-post: okonomi@mhihandball.no

Sportslig leder: Geir Vatne
Tlf: 415 53 444  E-post: geirvatne@gmail.com

Markedsansvarlig: Frode Hodne
Tlf: 906 46 880  E-post: fhodne@online.no

Sekretær: Nina Hansen
Tlf: 458 18 860  E-post: nin.nic@hotmail.com

Styremedlem: Elin Fossestøl
Tlf: 482 31 189  E-post: efossestol@gmail.com

Styremedlem: Inger Helene Aavik
Tlf: 906 48 867  E-post: ingerhelene_aavik@hotmail.com

Vara: Beate Braadland
E-post: bea.braa@hotmail.com