Personvern

Personvern i MHI Håndball

For oss som idrettsklubb gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen. ”

 

PERSONVERNERKLÆRING MHI HÅNDBALL

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for MHI Håndball (organisasjonsnummer 979 317 298). MHI Håndball er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn i klubbens regi.

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trådde i kraft fra mai 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om

 • Navn
 • Kontaktinfo
 • Fødselsdato og kjønn
 • Hvilke medlemskap kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på
 • Familierelasjoner
 • Faktura- og betalingshistorikk
 • Lagsbilder og bilder av håndballaktiviteter

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer fra alle våre lag. Normalt sett blir informasjonen innhentet samlet per lag, men ved enkelttilfeller blir informasjonen innhentet per e-post eller innmeldingskjemaer for aktiviteter (f.eks. håndballskole og cup’er). Bilder av lag og spillere blir innhentet fra fotograf på arrangementer og kamper.

Formålet med informasjonen som innhentes

 • Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter
 • Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
 • Administrere påmeldinger, betalinger mv
 • Følge opp lisenser, forsikringer mv
 • Bruke bilder ifbm kamp og arrangementer på hjemmeside og Facebook

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere (Norges Idrettsforbund), for å ivareta support mv.

Hvor lagres informasjonen?

Innhentet person opplysninger lagres i gjennom idrettforbundet sine IT løsninger, «Min Idrett», «Sportsadmin», «Klubbadmin» og «Turneringsadmin». Se egen personvernerklæring på Norges idrettsforbund sine gjemmesieder (www.idrettsforbundet.no). For dem som ikke innehar e-post adresse blir informasjonen lagred i klubbens regnskapssystem, «Visma eAccounting».

Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt regnskapssystem «Visma eAccounting».

Bilder lagres på egne filområder som klubben disponerer.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor samt Norges Idrettsforbund sine egne nettsider.

Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

leder@mhihandball.no