Retningslinjer publisering bilder/video

MHI Håndball ønsker å sette fokus på å være varsom med publisering av bilder og video på internett og sosiale medier.

Hovedregelen er at det ikke er lov publisere bilder/video av enkeltpersoner. Bilder som omhandler situasjoner i kamp eller trening hvor enkeltpersonen ikke er hovedfokuset, og ikke lett kan identifiseres, kan publiseres uten samtykke. Om man er i tvil om bildet/video krever samtykke skal man anta at samtykke må innhentes.

Om det er sannsynlig at det vil bli publisert biler/video av spillere på et lag i løpet av sesongen skal samtykkeærklæring innhentes av alle lagets spillere før sesongen starter.

Samtykkeærklæring kan lastes ned HER

Retningslinjene for publisering gjelder også lukkede grupper i sosiale medier.

Om den personen som avbildes er mindreårig når samtykke kreves skal samtykke innhentes fra foresatte.

Det er den enkeltes ansvar å påse at retningslinjene blir fulgt, og alle bør agere etter et «Vær Varsom» prinsipp.

Publisering av bilder kommer inn under Åndsverkloven § 45c. Denne gjelder for alle som publiserer bilder på Internett, også de som har private blogger eller hjemmesider:

Åndsverkloven § 45c

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans eller hennes dødsår.