Kontingenter

MHI Håndball prøver så langt det lar seg gjøre å holde kontingentene på et rimelig nivå. Alle kontingenter inkluderer klubbtøy for MHI Håndball. Kontingentene fastsettes årlig av klubbens årsmøte.

 

Kontigenter 2023/2024 sesongen

Årsklasse Kontingent 2023/2024
6 – 7 år 800 kr
8 – 11 år 1000 kr
12 – 14 år 1.450 kr
15 år – Senior 1.650 kr
PU 1.650 kr
Veteran 650 kr
Støttemedlem 200 kr
Foresatte av medlemmer 50 kr

Kontingenten for trenere og personer med andre tillitsverv i klubben blir dekket av klubben i sin helhet