Retningslinjer korona

Håndballforbundet har kommet med sine retningslinjer:

https://www.handball.no/nyheter/2021/ny-koronainfo-for-handball-norge/

I tillegg har Lindesnes kommune kommet med følgende retningslinjer:

Disse reglene og anbefalingene gjelder fra og med 9. desember (idrett)

 • Garderobene i fleridrettshallene skal ikke benyttes
 • Svømmehallen i Laudal er stengt for fritidssvømming på ettermiddag-/kveldstid
 • Begrensning på antall publikum ved innendørs arrangement

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Disse trer i kraft natt til torsdag 9. desember og vil vare i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Det viktigste du kan gjøre er å redusere sosial kontakt og følge de reglene og anbefalingene som gjelder.

Fra og med 9. desember gjelder disse anbefalingene for organiserte fritidsaktiviteter:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

For idrettslag og andre brukere av fleridrettshallene i Lindesnes kommune innebærer dette følgende:

 • Garderobene i fleridrettshallene vil være stengt og skal ikke benyttes.
 • Mosjonsaktivitet for voksne anbefales gjennomført utendørs så langt det er mulig eller med god avstand/uten kontakt. Dersom aktiviteten gjennomføres innendørs: maks 20 personer i hallen samtidig.
 • Konkurranseaktivitet for voksne (lag i seriespill) kan utøve aktiviteten som normalt, men med forsterket oppmerksomhet om og etterlevelse av de generelle smittevernrådene.

Forskriftsfestede tiltak for bl.a. svømmehaller og treningssentre/styrketreningsrom:

 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

For svømmehallene i Lindesnes kommune, og for idrettslag med styrkerom, innebærer dette følgende:

 • Laudal svømmehall er stengt for fritidssvømming på ettermiddag-/kveldstid
 • Organisert trening i Mandalshallen kan foregå tilnærmet normalt, men med krav om å holde avstand og begrensning på antall personer som bruker garderobene samtidig. For nærmere informasjon: kontakt Mandalshallen.
 • Lindesnes kommune anbefaler at idrettslag med styrkerom vurderer tiltak for forsterket renhold av kontaktpunkter og utstyr, samt informasjon om de generelle smitteverntiltakene:
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand (vurdere antallsbegrensning i rommet ved behov)

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.
 • Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Vennligst informer alle trenere, ledere og utøvere.

Se også kommunens nettside for samlet informasjon om nasjonale anbefalinger og regler: www.lindesnes.kommune.no

Med vennlig hilsen

Kjartan Pedersen Gurholt
Idrettskonsulent
Mobil: 97 04 74 75