All aktivitet innstilles t.o.m. 18 januar

I tråd med nye nasjonale retningslinjer for smittevern ifbm. COVID-19 innstilles all trenings- og kampaktivitet i MHI Håndball t.o.m. 18 januar. Vi holder dere informert om utviklingen videre.