MHI Håndball fortsetter samarbeidet med Sparebanken Sør

Vi har gleden å annonsere at klubben har inngått ny samarbeidsavtale med Sparebanken Sør. Sparebanken Sør har vært en viktig bidragsyter til klubben over mange år, og vi er veldig godt fornøyd med å få dem med videre på laget. Avtalen innebærer øknomisk støtte på i underkant av trehundretusen, noe som er med på å bidra til sunn økonomi i klubben.