MHI håndball arrangerer håndballskole i høstferien!

MHI Håndball har gleden av å informere om at vi i år for første gang arrangerer håndballskole. Arrangementet er lagt til høstferien 2017 (2., 3. og 4. oktober) og vil være åpent for alle barn fra og med høstens 2. klassinger til og med høstens 7. klassinger.

Håndballskolen vil være i begge hallene i Mandalshallen mellom klokken 09 og 15. Vi stiller med gode trygge trenere og voksne ansvarspersoner som også sørger for god og sunn mat.

Mer info om pris og hva som inkluderes i denne kommer senere men vi kan love at det blir et topp opplegg som vi kan tilby sammen med solide samarbeidspartnere.

Med andre ord: sett av tid til dette slik at vi sammen kan skape gode minner. Informasjon om påmelding kommer i løpet av august. Det vil være et tak for maks antall deltakere så her gjelder det å være raske.