Årsmøte 2024

Årsmøte MHI Håndball 240312Årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte i MHI Håndball 12. mars, kl. 20.00 på Blomdalen ungdomsskole. Under følger innkalling og enkelte dokumenter. Flere dokumenter vil komme til.

Det er normalt sett få medlemmer som kommer på årsmøtet, men vi håper flere vil stille for å si sin mening om driften, og valgene som skal tas. Spesielt én sak er i år å anse som spesiell. Dette gjelder godtgjørelse for styreleder. Valgkomitéen har forsøkt å få folk til å stille som leder, men uten hell. Det legges inn en sak til årsmøtet med forslag om å godtgjøre styreleder med kr. 50.000,-.

Årsmøte MHI Håndball