Innkalling til årsmøte 2018

 

 

ÅRSMØTE MHI HÅNDBALL

Onsdag 21.03.2018 kl. 19.00

Blomdalen Ungdomsskole

Dagsorden:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av 2 representanter til å underskive protokoll
 7. Godkjenning av styrets årsmelding
 8. Rapporter fra utvalgsledere og trenere
 9. Godkjenning av regnskapet for 2017
 10. Valg av representanter til regionstinget 2-3. juni 2018
 11. Innkomne forslag og saker
 12. Fastsette kontigent
 13. Budsjett 2018
 14. Valg

 

 • Styret
 • Valgkomite
 • Revisor

 

Mandal 21.03.2018

Kristian Waage, leder

SAKSDOKUMENTER FINNES HER: Årsmøte dokumenter 2018