Nytt styre i MHI håndball

På årsmøtet som ble avholdt 21 mars 2017 ble det valgt inn nytt styre i MHI håndball ihht valgkomiteens forslag. Nytt styre er:

Leder: Kristian Waage

Nestleder: Wibeche Skeie Helleren

Styremedlem: Trine Birkeland

Styremedlem: Margrethe Holte

Styremedlem: Stian Lindland

Styremedlem: Charlotte Borø

Styremedlem: Olga Wilhelmsen

Varamedlem: Lene Aukland Heiberg

Det nye styret vil i neste styremøte konstituere seg og fordele roller og ansvar.

 

Det påtroppende styret ønsker å rette en stor takk til avtroppende styremedlemmer Kjetil Aukland og Vetle Misje. Kjetil har de siste 4 årene vært leder i klubben og har utrettet en stor jobb. Det er vanskelig å nevne alle oppgavene som er utrettet, men store saker som lede et vellykket 17 mai arrangementet i 2 år, primus motor for ny sportsplan i klubben, god økonomisk utvikling samt ca 30% økning i medlemsmasse bør nevnes. Vetle fortjener selvsagt også en stor takk for innsatsen i klubben etter et formidabelt bidrag som markedsansvarlig i klubben. Gjennom nye og re-forhandlede sponsor avtaler har han sikret et godt økonomisk grunnlag, og ikke minst er arbeidet rundt klubbtøy og drakter blitt strukturert på en god måte som gjør at klubben fremstår helhetlig i klesveien. Bidragene Kjetil og Vetle har gjort i klubben gjør det betraktelig lettere for oss som nå tar over stafettpinnen for videre utvikling av klubben og fortjener en stor takk!

Kristian Waage

Påtroppende leder