Årsmøte 21. mars 2017 – innkalling, agenda og protokoll

 

Årsmøtet for 2017 er satt til tirsdag 21. mars 2017

Tidspunkt: 18.00

Sted: «Glassburet» i Mandalshallen

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 7. mars 2017.

Agenda for årsmøtet er:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent + 2 til å signere
 6. Godkjenning av styrets årsmelding
 7. Rapporter fra utvalgsledere og trenere
 8. Godkjenning av regnskapet for 2016
 9. Fastsette kontingent
 10. Innkomne forslag
 11. Budsjett 2017
 12. Vedtektsendring, antall styremedlemmer
 13. Valg

 

 • Styret
 • Valgkomite

Styret

Link til årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll 2017