Organisering av kamp | Generell

ORGANISERING AV KAMP I MANDALSHALLEN UNDER COVID-19 PANDEMIEN

MHI Håndball forholder seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, Norges håndballforbund og Lindesnes kommune for arrangering av håndballkamper.

Når MHI håndball skal arrangere kamp i Mandalshallen er vi avhengig av at foresatte hjelper til. Ansvaret for å arrangere kamp ligger på hvert lag og koordineres av foreldrekontaktene.

For kampgjennomføring behøves det minimum 4 personer:

 • 2 personer til å sitte i sekretariatet
 • 1 person til å være Fair Play vakt
 • 1 person til å være smittevernansvarlig/arrangementansvarlig som sitter ved inngangsdøra

Alle anbefales å møte 45 minutter før kamp (senest 30 minutter før kamp)

Det er en del forberedelser som må gjøres avhengig av når laget ditt spiller kamp. Dette ansvaret ligger på de personene som har ansvaret for arrangementet.

Hovedpunkter for å gjennomføre kamper og arrangement:

 • Iflg. Håndballforbundets retningslinjer er gamle Mandalshallen og nye Mandalshallen godkjent for totalt 50 mennesker. 20 publikummere i tillegg kommet lag og trenere på inntil 30 personer. I tillegg kommer funksjonærer som trengs ifb med gjennomføring (sekreteriat, dommere osv.). Publikum registreres på liste med navn og telefonnummer
 • Spillere, trenere/støtteapparat og dommere registreres digitalt i kamprapporten (hvis ikke digitalt, så må de levere inn skriftlig)
 • Listen lagres i perm, som låses inn i skap (person fra styret makulerer lister etter 10 dager)
 • Mellom hver kamp og etter siste kamp må tribunene vaskes med Jiff engangsmopp
 • Sekretariatet og arrangementansvarlig tar seg av desinfisering av mål, innbytterstolene, konsoll for måltavle og iPad
 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre
 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand
 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Eldre lag oppfordres til å ikke bytte side (ved sidebytte, så må benker vaskes av arrangør)
 • Byttesone benyttes ikke pga. 1-metersregelen
 • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out
 • Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk

Når laget ditt spille FØRSTE kamp for dagen

 • Sette frem stoler til innbytterbenkene, med en meters mellomrom
 • Sjekk at målene er forsvarlig sikret og dra for nettet bak målene
 • Skal det spilles med målforminsker (nedsunket tverrligger) må dette henges opp
 • Sett opp bord og 2 stoler for sekretariat (bord og stoler er på rommet hvor MHI har utstyrsskap)
 • Sett opp bord og 1 stol til smittevernansvarlig/arrrangementansvarlig ved inngangsdøra
 • Sett konsollen for måltavla på bordet og sjekk at den fungerer (vaktmester har konsollen om det ikke allerede er på plass)
 • Ta ut koffert til sekretariatet. (kofferten inneholder: Nettbrett for resultat registering, Grønne time-out kort, fair play vester, skrivesaker m.m.)
 • Legg ett «Time-out kort» på hver av benken
 • Passe på at nødvendig smittevernutstyr er til stede (står i skapet)


Når laget ditt spiller SISTE kamp for dagen