Organisering av kamp | Aktivitetsserie i gamlehallen

ORGANISERING AV KAMP I MANDALSHALLEN UNDER COVID-19 PANDEMIEN

MHI Håndball forholder seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, Norges håndballforbund og Lindesnes kommune for arrangering av håndballkamper.

Når MHI håndball skal arrangere kamp i Mandalshallen er vi avhengig av at foresatte hjelper til. Ansvaret for å arrangere kamp ligger på hvert lag og koordineres av foreldrekontaktene.

For kampgjennomføring behøves det minimum 4 personer:

  • 2 personer til å sitte i sekretariatet (klokke + smittevern banen)
  • 1 person til å være Fair Play vakt som kontrollerer at smittevernstiltakene følges av dem som er tilstede
  • 1 person til å være smittevernansvarlig/arrangementansvarlig som sitter ved inngangsdøra og har ansvar for registrering av publikum

Alle anbefales å møte 45 minutter før kamp (senest 30 minutter før kamp)

Det er en del forberedelser som må gjøres når laget ditt spiller kamp. Dette ansvaret ligger på de personene som har ansvaret for arrangementet. Hvordan det rigges klar til kamp er visuelt beskrevet på trenerforum.

  • Iflg. Håndballforbundets retningslinjer er gamle Mandalshallen og nye Mandalshallen godkjent for totalt 50 mennesker. 20 publikummere i tillegg kommet lag og trenere på inntil 30 personer. I tillegg kommer funksjonærer som trengs ifb med gjennomføring (sekreteriat, dommere osv.). Publikum registreres på liste med navn og telefonnummer. Listen lagres i perm, som låses inn i skap (person fra styret makulerer lister etter 10 dager)

Spillere, trenere/støtteapparat og dommere registreres skriftlig (navn og telefonnummer) og leveres sekreteriat ved ankomst.

Nyhallen blir leid inn for å oppbevare lag/trenere som ikke spiller. Pluss at all oppvarming foregår her. Trenere har ansvaret for egne lag.

Tribunen må deles inn i soner til de forskjellige lagene. Lurt å bruke naturlige skiller og sette opp sperrebånd. ( ligger i øverst hylle i utstyrsskap)
Tribunen må vaskes ved bytte av lag (Jiff mopp/ engangs kluter ligger i skapet, øverste hylle.) Lag lapp til hver klubb, pluss oversikt/skisse ved registering, slik at henviser til riktig plasser.

Da flere av disse arrangementene går over mange timer anbefales det å dele dagen i f.eks 2/3 med hensyn til dugnad.

Se forøvrig den vanlige instruksen for kamparrangement: https://mhihandball.no/wp-content/uploads/2019/11/Beskrivelse-for-arrangement-i-Mandalshallen.pdf

Lykke til med arrangementet!