Mal for informasjons e-post tilreisende lag | Generell

Hei [….]

Vi ønsker dere velkommen til kamp i Mandalshallen.

Pga Covid -19 pandemien har vi en del begrensninger i vår hall som vi ber dere ta hensyn til.
MHI Håndball forholder seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, Norges håndballforbund og Lindesnes kommune for arrangering av håndballkamper.
Våre rutiner ift. smittevern ligger også på nettsiden vår: http://mhihandball.no

Vi ber dere derfor lese informasjonen vedlagt før dere kommer.

– Det skal til enhver tid holdes en meters avstand i hallen og i området rundt hallen
– Kamprapportene må være oppdatert i god tid før kampstart
– Vi ber om at det tas med egen liste navn og telefonnummer til verge på alle spillere + støtteapparat som leveres til smittevernansvarlige i inngangsdøra ved oppmøte.
– Tilskuere og støtteapparat som ikke inngår i kamprapporten må registrere seg med navn og telefonnummer når de går inn i hallen. Dette vil vertskapet bistå med
– Ved behov leies nabohallen til oppvarming og oppholdssted for lag og foresatte som ikke har kamp. Du får informasjon ved oppmøte
– Ved behov deles tribunen inn i soner for hver deltakende klubb. Du får informasjon ved oppmøte.
– Det tillates 20 publikummere i gamle Mandalshallen, tilreisende vil bli prioritert innslipp dersom det blir fullt
– Det tillates 20 publikummere i nye Mandalshallen, tilreisende vil bli prioritert innslipp dersom det blir fullt
– Garderobene er i utgangspunktet stengt, men ved spesielt behov kontakt undertegnede
– Det er ikke kiosk i hallen

Hvis ikke ikke dere er rett kontaktperson for laget, ber jeg dere videresende eller opplyse om rett kontaktperson.
Fint om dere bekrefter at informasjonen er mottatt.

Vel møtt til kamp 🙂
Mvh
På vegne av MHI Håndball
Navn
Telefonnr.