Mal for informasjons e-post tilreisende lag | Firerhåndball i nyhallen

Hei [….]

Vi ønsker dere velkommen til kamp i Mandalshallen.

Pga Covid -19 pandemien har vi en del begrensninger i vår hall som vi ber dere ta hensyn til.
MHI Håndball forholder seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, Norges håndballforbund og Lindesnes kommune for arrangering av håndballkamper.
Våre rutiner ift. smittevern ligger også på nettsiden vår: http://mhihandball.no

Vi ber dere derfor lese informasjonen vedlagt før dere kommer.

Velkommen til kamper i Intersport 4 håndball i Nye Mandalshallen
Levere navneliste med spillere navn, verges tlf nr og trener/støtteapparat ved ankomst
Nabo hallen leies inn til oppvarming, samt opphold for lag/trenere og når de ikke spiller. Trenere har ansvaret for eget lag. Foreldre oppholder seg også på tribunene i denne hallen når deres barn ikke spiller Oppvarming sone er nærmeste døren.
Tillat publikum, 20 stk. Hvor hver klubb har ca 5 plasser når deres lag spiller. Foreldrene bes forlate hallen rett etter kampslutt og kan oppholde seg på tribune i nabo hall.
Garderober er stengt
Ingen kiosk

Hvis ikke ikke dere er rett kontaktperson for laget, ber jeg dere videresende eller opplyse om rett kontaktperson.

Fint om dere bekrefter at informasjonen er mottatt.

Vel møtt til kamp 🙂
Mvh
På vegne av MHI Håndball
Navn
Telefonnr.