Mal for informasjons e-post tilreisende lag | Aktivitetsserie i Gamlehallen

Hei [….]

Vi ønsker dere velkommen til kamp i Mandalshallen.

Pga Covid -19 pandemien har vi en del begrensninger i vår hall som vi ber dere ta hensyn til.
MHI Håndball forholder seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, Norges håndballforbund og Lindesnes kommune for arrangering av håndballkamper.
Våre rutiner ift. smittevern ligger også på nettsiden vår: http://mhihandball.no

Vi ber dere derfor lese informasjonen vedlagt før dere kommer.

Velkommen til kamper i Aktivitetsserien i Gamle Mandalshallen
Levere navneliste med spillere navn, verges tlf nr og trener/støtteapparat ved ankomst
Nabo hallen leies inn til oppvarming, samt opphold for lag/trenere når de ikke spiller. Trenere har ansvaret for eget lag.
Oppvarming sone er nærmeste døren.
Tillat publikum, 20 stk totalt. Blir henvist ved registering .
Garderober er stengt
Ingen kiosk
Hvis ikke ikke dere er rett kontaktperson for laget, ber jeg dere videresende eller opplyse om rett kontaktperson.

Fint om dere bekrefter at informasjonen er mottatt.

Vel møtt til kamp 🙂
Mvh
På vegne av MHI Håndball
Navn
Telefonnr.