Årsmøte 2023

Årsmøtet i MHI Håndball 2023 blir avholdt 14. mars, kl. 20.00 på Blomdalen ungdomsskole.

Saker til årsmøtet må meldes inn innen 26. februar, dette gjøres på e-post til leder@mhihandball.no.

Påmelding til årsmøtet gjøres pr. e-post til leder.

Årsmøtedokumenter vedlegges her, og oppdateres så snart all informasjon foreligger.

Vel møtt!

Hilsen styret i MHI Håndball 2022/2023