Årsmøte 2022

Årsmøtet i MHI Håndball blir tirsdag 22. mars kl. 20 på Blomdalen Ungdomsskole.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 20. februar.
Dette gjøres på e-post til leder@mhihandball.no

Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende e-post til leder@mhihandball.no


Vi kommer tilbake til sted.

Vel møtt!

mvh
Styret i MHI Håndball