COVID-19 | Publikum i hallen under kamper?

Grunnet COVID-19 er det restriksjoner på antall tilskuere i hallene under kamp.
I gamle Mandalshallen tillates 60 personer, i nye Mandalshallen tillates 20 personer.
Tilreisende foreldre og sjåfører vil bli prioritert.

Vi anmoder alle om å bidra til en trygg og trivelig avvikling av kampene.

mvh

styret i MHI Håndball