Politiattest

  • 13. september 2020

 

Hvem trenger politiattest? 
Alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige(under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.
MHI: Alle som trener personer under 18 år, foreldrekontakter og ledsagere på overnattingscuper.

Hvordan søke? 
Gå til:  http://attest.politi.no/

1.Logg inn med Bank ID  eller lign.
2.Kategori: Frivillig organisasjon
3.Formål: Frivillig organisasjon
4.Legg ved bekreftelse på formål enten som fil eller ta bilde av hele arket (alt må være med)

Attesten skal forevises politiattestansvarlig i MHI,  nin.nic@hotmail.com.

Søknaden er personlig og skal beholdes av søker.