Covid 19 tiltak i forbindelse med smitte

Det siste døgnet er det påvist Covid-19 smitte på 9 klasse trinnet på Blomdalen Ungdomskole. MHI Håndball har flere spillere fra dette klasstrinnet. For å ivareta smittevern stanser derfor klubben alle treninger for dette årskullet (J14) ut august. Treningene for alle andre årskull fortsetter som før.