Innkalling til årsmøte 25 mars 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE MHI HÅNDBALL

Onsdag 25.03.2020 kl. 19.00

Blomdalen Ungdomsskole

Styret i MHI håndball innkaller herved til årsmøte 25. mars 2020 kl.19.00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Å stemme på årsmøtet er personlig, noe som vil si at det ikke er mulig å gi fullmakt til andre for å stemme. Dette betyr også at foresatte for medlemmer i klubben ikke har anledning til å stemme på vegne av barna sine.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 11. mars. Eventuelle saker kan sendes på e-post til leder@mhihandball.no

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av sakslisten
 7. Godkjenne foretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle regnskapet for 2019, styrets økonomiske beretning og revisors beretning
 10. Behandle forslag og saker
  • Forslag om å bytte farge på shorts
 11. Fastsette kontigent
 12. Vedta budsjett for 2020
 13. Foreta valg
  • Styret
  • Representanter til regionstinget 9.-10. mai 2020
  • Kontrollutvalg
  • Valgkomitee

Årsmøtedokumentene vil gjøres tilgjengelig her må mhihandball.no minst 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt på årsmøte!!!

hilse styret