Innkalling til årsmøte 2019

 

ÅRSMØTE MHI HÅNDBALL

Onsdag 27.03.2019 kl. 19.00

Blomdalen Ungdomsskole

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 13. mars.

Dagsorden:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av 2 representanter til å underskive protokoll
 7. Godkjenning av styrets årsmelding
 8. Rapporter fra utvalgsledere og trenere
 9. Godkjenning av regnskapet for 2018
 10. Innkomne forslag og saker
 11. Fastsette kontigent
 12. Budsjett 2019
 13. Valg

 

 • Styret
 • Valgkomite
 • Revisor

Klikk her for å lese årsmøte dokumenter: