Kamp i 4. divisjon torsdag kveld

Sted: Mandalshallen gamle

Dag: Torsdag 13 desember 2018

Tidspunkt: 20.30