17 mai

Programmet for 17 mai

07.00 Salutt ved Reidar Eeg. Revelje fra Industrigata/
Repslagergata til Andorsengården. Flaggborg v/ speiderne.
Flaggheising v/ speiderne. Mandal Musikkforening spiller.
07.30 Russefrokost – Mandal videregående skole
08.00 Arrangement på Uranienborg. Flaggheising
Markering av minnesmerket Lars O. Rølland
Tale v/ MK – Atle Knudsen
08.30 Bekransning av minnesmerket v/ Ljosheim v/ Halse
Ungdomslag. Minnetale v/ løytnant Stein Børre Kolstad
NROF avd. Mandal og Omland. Blomdalen Jentekorps spiller
09.00 BARNETOGET
Frammøte ved Furulunden skole
Rute: Fr. Nansens vei, Neseveien, Middelfartsgate,
Lars O. Røllands gate, Fr. Nansens vei, Gustav
Vigelands vei, Grensegata, Torjusheigata,
Bryggegata, Store Elvegate til Mandal kirke
Mandal Guttekorps A-korps gjør kort stopp
v/ Mandal sykehjem/omsorgsboliger
Oppstilling i følgende rekkefølge:
Flaggborg v/ KFUK-KFUM speidere
Mandal Guttekorps A-korps og rekrutter
Ime skole og barnehager tilknyttet denne skolekretsen
Mandal Guttekorps Juniorkorps
Vassmyra ungdomsskole
Blomdalen ungdomsskole
Blomdalen Jentekorps A-korps
Frøysland skole og barnehager tilknyttet denne skolekretsen
Blomdalen Jentekorps Aspiranter og rekrutter
Furulunden skole og barnehager tilknyttet denne skolekretsen
Mandal Musikkforening
Russen
09.00 KIOSK PÅ GIERTS KARIS PLASS ÅPNER
09.15 BARNETOGET STARTER
Bryggegata stenges for trafikk og åpnes igjen etter
borgertoget
10.40 (ca. tid) Familiegudstjeneste i Mandal kirke
v/ prost Per Ragnar Haraldstad.
Mandal Barnegospel synger.
Like etter gudstjenesten, ca. kl. 11.20:
Bekransning av De engelske krigsgravene v/NROF
avd. Mandal og Omland.Tale v/ fenrik Thomas Fjeld
Flaggborg v/ speiderne. Mandal Guttekorps spiller.
Bekransning av Eidsvollmann Erich Haagensen Jaabæks grav
Tale v/ Jan Harld Jaabæk. Flaggborg v/ speiderne
Mandal Guttekorps spiller.
11.00 – 13.00 Åpent arrangement på Frøysland og Furulunden
skole. Leker for barn og kiosksalg
11.00 ÅPNING OG PRESENTASJON AV PROGRAMMET
PÅ GIERTS KARIS PLASS
Vis hva du kan!
Dagens konferansier Emma Larsen.
Variert underholdning hvor barn og ungdom kan få vist sitt
talent på scenen.
Nytt av året, vi tar vekk konkurransen fordi alle er vinnere her.
Mandals faste 17. mai band – Fantasy – spiller
12.00 Gratis kino i Buen: «Astrix: Byplanleggeren»
12.30 Mandal Sangforening og Korissima
synger i Borggården
13.15 Bekransning av minnestøtten ved Turnhallen
v/ Mandals Turnforening. Minnetale v/ MTF.
Flaggborg v/ turnerne. Sang av Mandal Sangforening
14.00 Russetale på Gierts Karis plass v/ russepresident
Justus Van der Hagen Nårgaard
15.30 BORGERTOGET
Frammøte på Malmø ved Musikkens Hus
Rute: Søren Jaabæks vei, Bryggegata, Torjusheigata,
Grensegata, Gustav Vigelands vei, Fr. Nansens vei,
Lars O. Røllands gate, Middelfartsgate til Lysthuset.
Mandal Sangforening synger
v/ Mandal sykehjem/omsorgsboliger
Oppstilling i følgende rekkefølge:
Flaggborg v/ Halse Ungdomslag
17. mai komitéen
Mandal Bystyre
Mandal Barne- og ungdomsråd
Mandal Musikkforening
Mandal Sangforening
MHI Håndball
MHI Friidrett
Mandal Svømmeklubb
Blomdalen Jentekorps A-korps
Mandalskameratene
Mandals Turnforening
Studio E
Mandal Røde Kors
Mandal Karateklubb
Mandal Guttekorps A-korps
Mandal Cykleklubb
Hald Internasjonale Senter
Andre lag og foreninger
Holum Trialklubb
Tempoklubben
Russen
Barn og voksne under Det norske flagg
16.00 BORGERTOGET STARTER
Salutt fra kanonhuset på Stangheia v/ Reidar Eeg
PROGRAM V/ LYSTHUSET:
Halse Ungdomslag danner flaggborg
Korpsene spiller og barnelekene starter
Velkommen v/ leder i 17. mai komitéen, Kjetil Aukland
«Norge i rødt, hvitt og blått», alle korpsene spiller
Dirigent Kai Tønnesen (MMF)
Tale for HM Kongen v/ Alfred Solgaard
Avsluttes med 3 x «hurra»
«Kongesangen» 1. vers, alle korpsene spiller
Dirigent Reidar Sandvik (MG)
Tale for dagen v/ Cathrine Skeie Kvidbergskår
Sang av Even Lohne
Premiering av beste innslag i borgertoget
Trekning av 17. mai lotteri
«Ja vi elsker», 3 vers synges, alle korpsene spiller
Dirigent Kjetil Thuen Tønnesen (BJK)
Åpen kiosk ved Lysthuset under hele arrangementet