Styret MHI håndball, 2018/19

Leder: Kristian Waage
Tlf: 924 80 881 E-post: leder@mhihandball.no

Sekretær: Margrethe Holte
Tlf: 992 77 139 E-post: margrethe.holte@frelsesarmeen.no

Nestleder/Sportslig utvalg: Charlotte Borø
Tlf: 971 27 621 E-post: lebo@vaf.no

Kasserer: Mari Skagestad
Tlf: 911 50 118  E-post: mari@trioas.net

Styremedlem: Lene Aukland Heiberg
Tlf: 901 75 116 E-post: leau1@vaf.no

Styremedlem: Trine Bessesen
Tlf:                  E-post: kross-be@online.no

Markedsansvarlig: Stian Lindland
Tlf: 959 02 928  E-post: stianlindland@hotmail.com

Varamedlem/marked: Eirki Leirgulen
Tlf: 966 27 770 E-post: eirik@webcode.no