Dommerkontakt i klubben 2015/2016 sesongen

Dommerkontakt for klubben er:

Bente Eskeland Eriksen,tlf: 916 41 111, Epost: bente.eskeland.eriksen@mandal.kommune.no

 

Dommerdagbok

Her kan du finne oppdatert dommerdagbok.

Spilleregler

Oppdaterte spilleregler finner du her.