Sportsplan

 

MHI håndball har i løpet av 2016 utarbeidet en ny sportsplan. Denne planen er beskriver hvordan klubben skal drives, både i forhold til organisering, spillestil, trening og kamp.

Alle som har tillitsverv i MHI håndball er forpliktet til å følge retningslinjene i sportsplanen. http://mhihandball.no/wp-content/uploads/2018/04/SPORTSPLAN-MHI-HÅNDBALL.pdf

Sportsplanen kan lastes ned HER

sportsplan_bilde

 

Spørsmål til sportsplanen kan rettes til leder av Sportslig utvalg eller leder av MHI håndball. Se kontaktdetaljer her